Албан тушаал Нэр Утас  
Гар утас Ажлын утас Өрөө
Удирдлага
Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн 99105476 70173313 301
Төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалт, хамтын ажиллагааны төслүүдийн удирдагч-дүүргийн засаг даргын орлогч Л.Оргил 99117684 70173283 312
Засаг даргын дэд бүтцийн асуудал хариуцсан  орлогч О.Ганбаатар 88113240  70173165 301
Нийгмийн салбарын төслүүдийн удирдагч-дүүргийн засаг даргын орлогч Н.Алтаншагай 99050629 70170120  
Тамгын газар
Тамгын газрын дарга Д.Төмөрбаатар  91915532 70173283 311
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
Хэлтсийн дарга Т.Сүхбаатар 99889160 70173253 209
Хүний нөөц, ёс зүй, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн С.Мижиддорж 99761499 70172837 317
Захиргааны зохион байгуулалт, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Болдбаатар 99255300 70172837 317
Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Ундрах 98116011 70172837 317
Хорооны шуурхай  хариуцсан мэргэжилтэн Б.Бямбажаргал 91250632 70172837 317
Иргэдийн өргөдөл, гомдол, хариуцсан мэргэжилтэн     70173201 317
Нэг цэгийн үйлчилгээний мэргэжилтэн Ш.Насанбуян 96075533 70173317  
Хорооны шуурхай  хариуцсан мэргэжилтэн Б.Бямбажаргал 91250632 70172837 317
Хороо хариуцсан мэргэжилтэн С.Туулмаа 88184966 70173201 317
Засаг даргын шуурхай ажил хариуцсан туслах М.Эрдэнэцэцэг 95013260 70172216 301
Бичээч, оператор Б.Даваабаяр 99772064 70170109 311
Мэдээллийн технологи, цахим сан хариуцсан мэргэжилтэн А.Жамбалсүрэн 88072113 70173135 313
Дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн     70173135 313
Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээний хэлтэс
Хэлтсийн дарга А.Батсайхан 99143929 70170112 302
Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төлөвлөлт хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ө.Норовдэмид 90039009 70172313 316
Орон нутгийн хөгжил,  хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Мөнгөндалай 99834777 70172313 316
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэлийн гүйцэтгэл, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт- шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн О.Ариунжаргал 99012434 70172313 316
Төсөл, хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Золзаяа 91115671 70172313 316
Индекс, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Ү.Ариунсэлэнгэ 99888228 70172313 316
Төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Г.Галбадрах 95404040 70172313 316
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
Хэлтсийн дарга Д.Батцэцэг 99099318   304
Орлогын эдийн засагч /ахлах мэргэжилтэн/ Д.Мөнхболор 88057145 70171673 309
Бүртгэлийн мэргэжилтэн Т.Алтанцэцэг 99080914 70171673 309
Төсвийн мэргэжилтэн Ц.Батчимэг 96960814 70173155 305
Хөрөнгө оруулалт орон нутгийн өмч хариуцсан мэргэжилтэн А.Цэндсүрэн 99147881 70171239 308
Сургалт тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Чимэдцэеэ 86055556 70171239 308
Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн Б.Цэндсүрэн 99242159 70173125 306
Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн Б.Болдбаатар 99018700 70173125 306
Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн У.Ган-Очир 99001740 70173125 306
Ерөнхий ня-бо М.Бямбацэцэг 93120179 70173155 306
Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Энхжаргал 99185068 70173125 306
Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
Хэлтсийн дарга Б.Оюунбилэг 88007888 70172728 314
Эрүүл мэнд ТББ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Т.Баярмаа 96071976 70173281 315
Боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Бадамханд 99064505 70173281 315
Соёл, урлаг, нийтийн биеийн тамир хариуцсан мэргэжилтэн Н.Дэлгэр 99051644 70173281 315
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд хариуцсан мэргэжилтэн Г.Одбилэг 99051192 70173281 315
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Энхням 93131516 70173281 315
Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс
Хэлтсийн дарга Н.Мөнгөн-Эрдэнэ 99058200 70170107 303
Гэрэлтүүлэг, рекламны байгууламж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Л.Алтанхуяг 98338282 99275418 70173213 319
Байгаль орчин, ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн Э.Урансүх 86001080 70173213 319
Орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн Ж. Нямхүү 89004514 99254514 70173213 319
СӨХ, орон сууц нийтийн аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Энхтөгсмаа 86001080 70173213 319
Тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Амарболд 95054994 70173213 319
Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс
Хэлтсийн дарга Л.Тулгабаатар 99093329  70173175 208
Нийтийн хоол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн С.Алтаннавч 99075385 70173175 207
Хүнс, хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн К.Нямцэцэг 91027980 70173175 207
Худалдаа үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Сугар 99766724 70173175 207
Аялал жуулчлал, ахуйн болон бусад үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Цэдэндамбаа 88008911 70173175 207
Үйлдвэрлэл, инноваци хариуцсан мэргэжилтэн С.Сайнбаяр 99858183 70173175 207
Авто засвар бусад үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Э.Түвшинжаргал 99141054 70173175 207
Цэргийн штаб
Цэргийн штабын дарга Г.Ялалт  
Дэд хурандаа
99731951 70173143 213
Тоо бүртгэлийн офицер Б.Нямгэрэл
Дэд хурандаа
99029689 70173291 212
Дайчилгааны офицер Д.Жаргалсайхан
Дэд хурандаа
99906262 70173291 212
Төлөвлөлт сургалтын офицер Ч.Гансүх  
Хошууч
99195776 70173291 212
Мэдээллийн аюулгүй байдлын офицер Д.Оюунчимэг 
ахмад
99066776 70173291 212
Шуурхай байдлын ахлагч Д.Нацаг 99932084 70173291 212
Хууль зүйн тасаг
Тасгийн дарга Б.Мөнгөншагай 99045638 70170111 320
Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Б.Сэдэд 80992555 70170111 320
Эрх зүйн маргаан хариуцсан мэргэжилтэн Д.Баярбат 96006171 70170111 320
Архивын тасаг
Тасгийн дарга Д.Батхуяг 99108839 70172668 217
Архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Т.Эрдэнэгаваа 99699010 70172668 217
Албан хэрэг хөтлөлт, түүний зохицуулалт хариуцсан ажилтан П.Баярмаа 99916970 70172837 217
Сан хөмрөгийн эрхлэгч Г.Түвшинтөгс 93017878 70172668  
Гэрээт Т.Марал 99202284 70170117  
Гэрээт У.Алтанцэцэг 89901866    
Гэрээт Н.Нарандэлгэр 99456259    
Хэвлэл мэдээлэл, гадаад харилцааны тасаг
Тасгийн дарга М.Солонго 99010499 70173307 318
Мэргэжилтэн М.Санчир 99127029 70173135 313
Аж ахуйн тасаг
Тасгийн дарга        
Ерөнхий нягтлан бодогч Г.Золзаяа 99124732 70170105 310
Нягтлан бодогч Б.Сарнайцэцэг 99344441 70170106 310
Нягтлан бодогч Б.Сурандарь 88945515 70170106 310
Үндсэн хөрөнгийн нярав Б.Энхжаргал 88021863 70170106 310
Хангамжийн ажилтан Г.Өлзийхутаг 99145082 70170106 310
Үйлчилгээ, тохижилт хариуцсан ажилтан М.Оюунцэцэг 89204200 70170106 310
Материалын нярав А.Саруулзаяа 90910035 70180666 307
Ресепшин У.Мөнхтуяа 88241924 70173203