ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Албан тушаалтан тэдгээрийг хууль эрх зүйн зөвлөмжөөр хангах, гарах шийдвэрийн эрх зүйн үндсийг хянах дүүргийн хэмжээнд  хяналт тавих
  • Төрийн захиргааны байгууллагын анхан шатны нэгж хороодын үйл ажиллагаа арга  эрх зүйн удирдлагаар хангах, үнэлгээ өгөх, хяналт тавих
  • Улсын Их Хурал, Засгийн газар, нийслэл, дүүргээс гаргасан хууль, тогтоол шийдвэрүүдийг сурталчлан таниулах

 

Албан тушаал

Нэр

Холбогдох утас

Өрөөний дугаар

Хэлтсийн дарга

Д. Амарбаясгалан

70170111

320

Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэлт, гэрээ түүний хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

П. Баярмаа

70170111

210

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Ц. Азжаргал

70170111

320 

Эрх зүйн нийтлэг асуудал, тогтоол шийдвэр, захирамж тушаалын биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн

О. Нэмэхбаяр

70170111

320