ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Албан тушаалтан тэдгээрийг хууль эрх зүйн зөвлөмжөөр хангах, гарах шийдвэрийн эрх зүйн үндсийг хянах дүүргийн хэмжээнд  хяналт тавих
  • Төрийн захиргааны байгууллагын анхан шатны нэгж хороодын үйл ажиллагаа арга  эрх зүйн удирдлагаар хангах, үнэлгээ өгөх, хяналт тавих
  • Улсын Их Хурал, Засгийн газар, нийслэл, дүүргээс гаргасан хууль, тогтоол шийдвэрүүдийг сурталчлан таниулах

 

ТАСГИЙН ДАРГА

 

Б. Мөнгөншагай

Хууль зүйн тасгийн дарга

70170111, 99045638

 

ТАСГИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ 

 

Б. Сэдэд

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа
хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 70170111, 80992555 

Д.Баярбат 

Эрх зүй, маргаан шийдвэрлэлт 
хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 70170111,  96006171