ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Дүүргийн засаг даргын 2020-2024 оны бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг 2021 онд хөгжүүлэх зорилт, тухайн дэвшүүлсэн зорилтыг ханган биелүүлж, дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр олон нийтэд дүүргийн үйл ажиллагааг сурталчилж, гадаад хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, цахим засаглалыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

  

Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Холбогдох утас

Хэлтсийн Дарга

Б. Оюунгэрэл

217

88098221 

Хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтан

Г. Бат-Эрдэнэ

313

88032721 

Олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан

Т. Эрдэнэчимэг

313

99572620