Хариуцсан мэргэжилтэн  
Утасны дугаар  
Е-Mail хаяг  

Бүрдүүлэх материал:

1 Иргэний өргөдөл / өргөдөлд газрын байршил талбайн хэмжээ холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана /
2 Амны хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргах бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
3 Иргэний үнэмлэхний хуулбар
4 Газрын кадастрын зураг
5 Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар / тооцоо нийлсэн акт /
6 Зуслангийн газарт бол БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ДҮГНЭЛТ гаргуулж хавсаргах / нийслэлийн байгаль хамгаалах газраас авах /
7 Хашааны фото зураг Хуудсыг хэвлэх