Хариуцсан мэргэжилтэн  
Утасны дугаар  
Е-Mail хаяг  

Бүрдүүлэх материал:

1 Иргэний өргөдөл / өргөдөлд газрын байршил талбайн хэмжээ холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана/
2 Амны хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргах бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
3 Иргэний үнэмлэхний хуулбар
4 Газрын кадастрын зураг / эх хувь /  
5 Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар  
6 Өдөр тутмын сонинд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаарыг зарлуулсан бичиг сонины “ хүчингүй болов “ гэсэн хэсгийн хамт
7 Банк хадгаламж зээлийн хоршооны төлбөр барагдуулах алба-с барьцаанд байхгүй тухай лавалгаа / 100 айлын Жоби дэлгүүрийн баруун талд/ Хуудсыг хэвлэх