Хариуцсан мэргэжилтэн  
Утасны дугаар  
Е-Mail хаяг  

Бүрдүүлэх материал:

1 Гэрчилгээний хуулбар
2 Кадастрын зураг / хуучин /
3 Хорооны тодорхойлолт / шинэ /