Хариуцсан мэргэжилтэн  
Утасны дугаар  
Е-Mail хаяг  

Бүрдүүлэх материал:

1 Гэрчилгээний хуулбар
2 Нотариатын гэрээний хуулбар
3 Кадастрын зураг / хуучин / Хуудсыг хэвлэх