Хариуцсан мэргэжилтэн  
Утасны дугаар  
Е-Mail хаяг  

Бүрдүүлэх материал:

1 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хуулбар
2 Кадастрын зураг / хуучин /
3 Хувийн компанийн хуваалт хийсэн зураг
4 Нотариатын гэрээний хуулбар
  Хороон даргын тодорхойлолт / шинэ / Хуудсыг хэвлэх