Хариуцсан мэргэжилтэн  
Утасны дугаар  
Е-Mail хаяг  

Бүрдүүлэх материал:

1 Кадастрын зураг /хуучин/
2 Хувийн компанийн байшингийн хэмжилтийн зураг Хуудсыг хэвлэх