Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гэр хорооллын айл өрхийн нүхэн жорлон, бохирын цооногт ариутгал халдваргүйтгэл хийх ажлыг зохион байгуулж байна.

 

Энэхүү ажил энэ сарын 19-ны өдрөөс эхэлсэн бөгөөд долдугаар сарын 2-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Төв, Толгойт-1, Толгойт-2, Баянхошуу бүсэд үргэлжилнэ.

i

Энэ хугацаанд тус дөрвөн бүсийн гэр хорооллын айл өрхийн 47054 нүхэн жорлон, 24978 бохирын цооногийг ариутгаж, халдваргүйжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

 

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600