Тус зам нь явган хүний зам, гэрэлтүүлэгтэй цогц бүтээн байгуулалт юм.

Энэхүү зам нь Баянхошууны Хөтөлөөс эхлэн зургаа дугаар бичил хороолол руу холбогдож байгаагаараа онцлог юм.

Ингэснээр зурагт руу урууддаг төв замын ачаалал багасах юм.

 

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600