Сонгинохайрхан дүүргийн жендэрийн салбар хорооны гишүүд Жендэрийн Үндэсний Хорооны Ажлын албаны гишүүдийн хамт ажил хэрэгч өглөөний уулзалтад оролцлоо. Тус уулзалтад ЖҮХ-ны Нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны дарга Т.Энхбаяр, ЖҮХАА-ны Орон нутгийн хөгжлийн бодлого зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Сонгинрхайрхан дүүргийн Нийгмийн салбарын асуудал хариуцсан Засаг даргын орлогч, Жендерийн салбар хорооны дэд дарга Т.Вандандорж болон жендерийн салбар хорооны бусад гишүүд оролцлоо. Ажил хэрэгч өглөөний уулзалтын үеэр гишүүд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнтэй танилцах, салбар хорооны гишүүдийн чиг үүрэг, ЖҮХ-оос жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр баримталж буй бодлого, шийдвэр, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх зэрэг ойлголтуудыг нэгтгэж, хамрах хүрээний зарим асуудлуудын талаар санал солилцлоо.

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600

Хороод: