Нийслэлийн Онцгой комиссын удирдах ажилтнуудын өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу өнөөдөр Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой комиссын гишүүд чадваржуулах сургалтад хамрагдлаа. Тус сургалт нь дүүргийн Онцгой комиссын удирдах бүрэлдэхүүнд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшигтай тэмцэх, хор уршгийн арилгах, гамшгийн чадавхыг нэмэгдүүлэх, эрсдэлийг бууруулахад удирдлагын зүгээс гүйцэтгэх үүрэг, зохион байгуулалт, харилцан ажиллагааг хангуулах дадлага эзэмшүүлэх зорилтын хүрээнд зохион байгуулагдлаа.
Сургалтаар;
1. Гамшигт тэсвэртэй хотыг бий болгох олон улсын туршлага
2. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлтийн нөхцөл байдал, тулгамдаж байгаа асуудал
3. Гамшгаас хамгаалах, хор уршгийг арилгах чиглэлээр үр дүнтэй төлөвлөлт, менежмент хийх, туршлага
4. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт, Онцгой комиссын үйл ажиллагаа
5. Дүүргийн гамшгийн эрсдэлийн нөхцөл байдал, эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлангийн танилцуулга
6. Гал унтраах болон аврах ажиллагааны багаж хэрэгсэлтэй танилцах зэрэг хэд, хэдэн сэдвийг хөндөн онцгой комиссын нийт гишүүд мэдлэг, мэдээллээ нэгтгэлээ.
 
Сонгинохайрхан дүүргийн гамшгаас хамгаалах алба нь гамшиг ослын үед Нийгмийн хэв журмыг сахиулах, Нэрвэгсдэд болон ослын голомтод үүрэг гүйцэтгэж буй гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, сайн дурынхныг цэвэр ус, хоол хүнсээр хангах, Мэргэжлийн хяналтын болон цацраг, химийн аюулыг үнэлж мэдээлэх, Эрүүл мэндийг сахиулах, Түлш, эрчим хүчээр хангах зэрэг хэд, хэдэн үүргийг хүлээдэг юм. Тиймээс Онцгой комиссын гишүүд энэ талаар нэгдсэн мэдээ, мэдээллээр бүрэн хангагдаж, цаг үргэлж сонор сэрэмжтэй байх шаардлагатай юм.

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600

Хороод: