НЗДТГ-ын Хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сургалтыг дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Газар зохион байгуулалтын албаны мэргэжилтнүүдийн дунд тавдугаар сарын 24, 26-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.
Сургалтаар иргэдэд улсын бүртгэл, газрын харилцаатай холбоотой үйлчилгээг хүнд суртал, чирэгдэлгүй түргэн шуурхай үзүүлэх, төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ биелүүлэх ёс зүйн шаардлагыг танин мэдэх зэрэг сэдвийн хүрээнд мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ойлголтыг бататгалаа.

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
342,112
Эрэгтэй
168,996
Эмэгтэй
173,116
Өрхийн тоо
90,231
Хүн амын нягтаршил
3хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
25,865
Авто машины тоо
79,991
Малын тоо
83,687
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
6290

Хороод: