НЗДТГ-ын Хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сургалтыг дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Газар зохион байгуулалтын албаны мэргэжилтнүүдийн дунд тавдугаар сарын 24, 26-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.
Сургалтаар иргэдэд улсын бүртгэл, газрын харилцаатай холбоотой үйлчилгээг хүнд суртал, чирэгдэлгүй түргэн шуурхай үзүүлэх, төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ биелүүлэх ёс зүйн шаардлагыг танин мэдэх зэрэг сэдвийн хүрээнд мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ойлголтыг бататгалаа.

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600

Хороод: