Тус сургалтыг Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн өмгөөлөгч А.Энхбаатар удирдан бодит баримт, кейс дээр ажиллаж явуулав. Тодруулбал, Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын тухай хууль тогтоомжууд, Боловсролын харилцаанд оролцогчдийн эрх, үүрэг, анхаарах асуудал, Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн хүүхэд хамгааллын бодлого, хэрэгжилтэд анхаарах зарим асуудлуудын хүрээнд дараах сэдвүүдийг хөндлөө.
Үүнд:
-Гэр бүл, хүүхэд, гэмт хэрэг, анхаарвал зохих статистик мэдээлэл
-Хүүхдийн эрхийн үндсэн ойлголт, хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийг хангах зарим механизмууд
-Хүүхэд, хамгааллын үндсэн ойлголт, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ, оролцогч талуудын үүрэг оролцоо
-Боловсролын харилцаанд оролцогчдийн эрх, үүрэг анхаарвал зохих асуудлууд
-Багш, ажилтны ёс зүйн зөрчил, захиргааны зөрчил тэдгээрийг шалган шийдвэрлэх ажиллагаа
-Хүүхэд хамгааллын багийн зохион байгуулалт
-Хүүхэд хамгааллын багийн үндсэн зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
-Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам зэрэг багтаж байна.
Тус сургалтыг зохион байгуулснаар боловсролын салбар дахь хүүхдийн эрхийн зөрчлийг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш, ажилтнуудын эрх зүйн мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүллээ.
Зөв Сонгинохайрханчууд
 

Сонгинохайрхан - Үндэсний үйлдвэрлэл

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600

Хороод: