ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГУУД ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА
✅Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1212 дугаар захирамж Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулах журмын дагуу дүүргийн удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтын хуваарийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Засаг даргын А/19 дүгээр захирамжаар баталсан.
Ээлжит уулзалтад дүүргийн Засаг даргын орлогч Д.Ундармаа, Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Д.Амарбаясгалан, Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга М.Энхманлай, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга Ж.Дуламсүрэн, Газар зохион байгуулалтын 2 дугаар албаны ахлах мэргэжилтэн Л.Лхагвасүрэн оролцож иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авлаа.
Олон улсын байгууллагын төсөл хөтөлбөр, Дэд бүтэц, дулааны шугам сүлжээ, Шинэ ажлын байрны дэмжлэг, Газрын маргаантай асуудал, Агаар орчны бохирдлын чиглэлээр тус, тус хандсан бөгөөд холбогдох хэлтэс, тасаг шийдвэрлэх эрх бүхий байгууллагад уламжилж, зарим асуудлыг шийдвэрлэж ажиллалаа.

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
342,112
Эрэгтэй
168,996
Эмэгтэй
173,116
Өрхийн тоо
90,231
Хүн амын нягтаршил
3хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
25,865
Авто машины тоо
79,991
Малын тоо
83,687
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
6290