ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН СОНГУУЛИЙН БҮРЭН ЭРХИЙН ХУГАЦААНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүйг эндээс татаж үзнэ үү.