СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын зорилго

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, үр дүнг тооцох, хяналт - шинжилгээ үнэлгээ хийх, Засаг даргад бодлогын зөвлөгөө өгөх, нутгийн захиргааны удирдлага, зохицуулалтаар  хангах, Төрийн захиргааны удирдлага, зохицуулалтаар хангах, төрийн захиргааны стандартыг мөрдүүлж Засаг даргын тамгын газрын хэлтэс, албад  болон хороодын үйл ажиллагааны удирдлага, бодлогын  удирдамжаар хангаж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, ил тод, чанартай, аливаа чирэгдэлгүй хүргэхэд оршино.

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын танилцууга

Нутгийн захиргааны байгууллага болох дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь Засаг даргын бодлого, хөтөлбөр болон Засгийн газар, нийслэлийн засаг даргын бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гол байгууллага юм.    
Дүүргийн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулан барих хуулиар олгогдсон бүрэн эрх бүхий дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, дүүргийн Засаг даргатай, засаг захиргааны анхан шатны нэгж болсон 32 хороотой, дүүргийн төр захиргааны 50 гаруй хэлтэс алба, тасагтайгаар  засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж болон ажиллаж байна.

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц бүрэлдэхүүн

 

Т.Сүхбаатар

Захиргаа 
хуулийн хэлтсийн дарга

Утас: 99889160

А.Батсайхан

Эдийн засаг 
төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Утас: 99143929 

 

Д. Батцэцэг

Санхүү 
төрийн сангийн хэлтсийн дарга

Утас: 99099311

Б.Оюунбилэг

Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

Утас: 88087888

Н. Мөнгөн-Эрдэнэ

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн
даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч

Утас: 99058200

Д.Ихбаяр

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч

Утас: 99092365

Б.Мөнгөншагай

Хууль зүй, архивын тасгийн
даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч

Утас: 99045638

М.Cолонго

Хэвлэл мэдээлэл, гадаад харилцааны тасгийн даргын албан үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч

Утас: 99010499

Б.Батдэлгэр

Аж ахуйн тасгийн дарга

Утас: 98114656

Г.Ялалт

Цэргийн штабын дарга
/дэд хурандаа/

Утас: 99731951

 

.

.

 

 

Санал асуулга

Дүүргийн ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлж байгаа нь таны сэтгэлд нийцэж байна уу?
Нийт 648 санал өгсөн байна.