Хүйтний эрч чангарч байгаа энэ өдрүүдэд иргэдийн сайжруулсан түлшний хэрэгцээг бүрэн хангах, аюулгүй байдлыг ханган ажиллахыг хэлтэс албадын дарга нарт үүрэг болголоо.

 

 

                           

 

                              

 

                           

 

                           

 

 

 

Видео