Олон улсын болон “Монголын ахмад”-ын өдрийг тохиолдуулан "Ахмадын спортын V наадам" зохион байгууллаа. Энэхүү наадамд оролцогчид даам, хийн дасгал, гранд гольф, ширээний шагай, шугаман бүжиг, софт волейвол гэсэн спортын таван төрлөөр нийт 43 хорооны 2000 гаруй ахмадууд өрсөлдөж, оролцсон юм.
Дээрх төрлүүдэд дараах эхний 1,2,3, тусгай байр эзэлсэн баг, тамирчдыг шалгарууллаа.
Даам
Эмэгтэй
1-р байр А.Цэцгээ
2-р байр н.Идэрмаа
3-р байр О.Энхтүвшин
4-р байр н.Жавзмаа
Эрэгтэй
1-р байр Д.Чойжилсүрэн
2-р байр Б.Баатарсүрэн
3-р байр Т.Мояа
4-р байр Б.Наранбадрах
Гранд гольф
Эмэгтэй
1-р байр Ц.Рэнзэнцол
2-р байр Г.Эрхэмбаяр
3-р байр Б.Бямбасүрэн
4-р байр Ө.Баянжаргал
Эрэгтэй
1-р байр Д.Ганхуяг
2-р байр Л.Батцагаан
3-р байр С.Алтангэрэл
4-р байр Ц.Мир
Ширээний шагай
Эмэгтэй
1-р байр 23 дугаар хороо
2-р байр 7 дугаар хороо
3-р байр 3 дугаар хороо
4-р байр 13 дугаар хороо
Эрэгтэй
1-р байр 15 дугаар хороо
2-р байр 23 дугаар хороо
3-р байр 6 дугаар хороо
4-р байр 34 дүгээр хороо
Шугаман бүжиг
1-р байр 13 дугаар хороо
2-р байр 14 дүгээр хороо
3-р байр 34 дүгээр хороо
4-р байр 15 дугаар хороо
Софт волейвол
Эмэгтэй
1-р байр 1 дугаар хороо
2-р байр 16 дугаар хороо
3-р байр 6 дугаар хороо
4-р байр 43 дугаар хороо
Эрэгтэй
1-р байр 7 дугаар хороо
2-р байр 33 дугаар хороо
3-р байр 22 дугаар хороо
4-р байр 15 дугаар хороо
БАГИЙН НЭГДСЭН ДҮН
1-р байр 7 дугаар хороо
2-р байр 16 дугаар хороо
3-р байр 14 дугаар хороо
4-р байр 28 дугаар хороо