Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын “Спорт явган аялал”-ын тэмцээн зохион байгуулагдаж, тэмцээнд 33 байгууллагын 864 багш, ажилтан, албан хаагчид хамрагдлаа. Тэмцээн 4 төрлөөр зохион байгуулагдаж багууд хурд, хүч, авхаалж самбаагаа сорин өрсөлдөж аваргуудаа шалгаруулаа.
Явган аяллын төрөлд:
1-р байранд – Д.Лхагвабаатар ахлагчтай 113-р цэцэрлэг
2-р байранд – Бат-Эрдэнэ ахлагчтай 112-р цэцэрлэг
3-р байранд- Туулайхүү ахлагчтай 188-р цэцэрлэг
Буухианы төрөлд:
1-р байранд – Шижирбаатар ахлагчтай 91-р цэцэрлэг
2-р байранд – Мөнх–Эрдэнэ ахлагчтай 285-р цэцэрлэг
3-р байранд – Дүүрэнбилэг ахлагчтай 253-р цэцэрлэг
Буудлагын төрөлд:
1-р байранд – О. Эрдэнэзул эрхлэгч /252-р цэцэрлэг/
2-р байранд – Д.Оюунтүлхүүр эрхлэгч /294-р цэцэрлэг/
3-р байранд – Д.Байгалмаа эрхлэгч /253-р цэцэрлэг/
Отгийн төрөлд:
1-р байранд – Х. Дэлгэр –Очир ахлагчтай 170-р цэцэрлэгийн хамт олон
2-р байранд – Б.Цэцэгдарь ахлагчтай 79-р цэцэрлэгийн хамт олон
3-р байранд – Ч.Чулуун – Эрдэнэ 119-р цэцэрлэгийн хамт олон
Багийн дүнгээр:
Тэргүүр байранд – Д.Цэвэлмаа эрхлэгчтэй 91-р цэцэрлэгийн хамт олон
Дэд байранд – Д.Байгалмаа эрхлэгчтэй 253-р цэцэрлэгийн хамт олон
Гутгаар байранд – Ж.Алтанчимэг эрхлэгчтэй 226-р цэцэрлэгийн хамт олон
Тусгай байранд –Г.Дүүрэнбаяр эрхлэгчтэй 125-р цэцэрлэгийн хамт олон
Тусгай байранд – Б.Баяртуяа эрхлэгчтэй 110-р цэцэрлэгийн хамт олон
Тусгай байранд – Д.Даваасүрэн эрхлэгчтэй 70-р цэцэрлэгийн хамт олон