Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Хөдөлмөрийн дотоод журамтай ЭНД дарж танилцана уу?