Cонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын зорилго

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, үр дүнг тооцох, хяналт - шинжилгээ үнэлгээ хийх, Засаг даргад бодлогын зөвлөгөө өгөх, нутгийн захиргааны удирдлага, зохицуулалтаар  хангах, Төрийн захиргааны удирдлага, зохицуулалтаар хангах, төрийн захиргааны стандартыг мөрдүүлж Засаг даргын тамгын газрын хэлтэс, албад  болон хороодын үйл ажиллагааны удирдлага, бодлогын  удирдамжаар хангаж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, ил тод, чанартай, аливаа чирэгдэлгүй хүргэхэд оршино.

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын танилцууга

Нутгийн захиргааны байгууллага болох дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь Засаг даргын бодлого, хөтөлбөр болон Засгийн газар, нийслэлийн засаг даргын бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гол байгууллага юм.    
Дүүргийн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулан барих хуулиар олгогдсон бүрэн эрх бүхий дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, дүүргийн Засаг даргатай, засаг захиргааны анхан шатны нэгж болсон 32 хороотой, дүүргийн төр захиргааны 50 гаруй хэлтэс алба, тасагтайгаар  засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж болон ажиллаж байна.

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц бүрэлдэхүүн

  3.1. Тамгын газар нь Тамгын газрын дарга, хэлтэс, тасгийн дарга нар , төрийн албан хаагчид болон,  төрийн үйлчилгээний албан хаагчдаас бүрдэнэ.

    3.2 Тамгын газрын зохион байгуулалтын нэгжийн ажил үүргийн хуваарь, ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтыг Тамгын газрын дарга батална. 

 

АЛБАН ТУШААЛ

НЭР

УТАС

1

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

Ж.Дуламсүрэн

70173253

2

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга 

Б.Ариунзаяа

70173301

3

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээний хэлтсийн дарга

А.Батсайхан

70170112

4

Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга

Д.Амарбаясгалан

92112131

5

Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Т.Баярмаа

70172827

6

Тохижилт нийтийн ах ахуйн хэлтсийн дарга
/Гэрэлтүүлэг, камержуулалт, рекламны байгууламж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн/

 Д. Цэдэнсүрэн

70170107

7

Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

К.Нямцэцэг

70172403

8

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний хэлтcийн дарга

С.Туулмаа

70170107

9

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах төвийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Т.Эрдэнэчимэг

88098221

10

Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга

С.Мижиддорж

70173307

11

Агаарын бохирдолтой тэмцэх тасгийн дарга

Ж.Нямхүү

70173213

12

Аж ахуйн тасгийн дарга

Б.Сумъяабазар

70170105

13

Цэргийн штабын дарга

Б.Нямгэрэл

70173291

14

Архивын тасгийн дарга

М.Мөнхцэцэг

70172668

15

Санхүүгийн тасгийн дарга

Г.Золзаяа