Ту

Тус дүүргийн 9,10 дугаар хороо Баянхошууны эцсийн буудал Босоо, Өгөөж худалдааны төвийн гадна талбайд Онцгой байдлын хэлтэс, Улаан загалмай хороо, Дэлхийн Зөн Монгол, Олон улсын байгууллагын толгойт бүстэй хамтран "Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх Өдөрлөг"-ийг Хэлтсийн орлогч , Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч, Сургалт сурталчилгаа асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар, Гал түймэр унтраах аврах 11, 26, 29 дүгээр ангийн алба хаагчид, Хууль сахиулахын их сургуулийн Онцгой байдлын сургуулийн сонсогч нар 1 автомашинтайгаар иргэд аж ахуйн, нэгж байгууллагад болзошгүй гамшиг ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх заавар зөвлөгөө сэрэмжлүүлэх хуудас 3500 гаруй ширхэгийг тараан ажиллалаа.