ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах эрхэм үүргээ мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай, шуурхай биелүүлж, эрдэнэт хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, эд материалын хохирлыг бууруулах, хөдөлгөөний аюулгүй байлын эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлж, алба хаагчдаас үйл ажиллагаандаа мөрдөх чин эрмэлзлэл нь: “Бид замын хөдөлгөөнд оролцогчдын найдвартай туслагч, итгэлт түнш байх болно”

 

ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН

БАЙГУУЛЛАГААС 2018 ОНД

ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МАНЛАЙЛАЛ, АЛБА ХААГЧДЫН АЖЛЫН ХАРИУЦЛАГА, ЁС ЗҮЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЖ, ИЛ ТОД, ШУДАРГА, ШУУРХАЙ, ХУУЛЬЧ АЖИЛЛАГААГ ХЭВШҮҮЛНЭ.