Орчны халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийж хүн хоорондын зайг 1.5-2 метр барьж худалдаа үйлчилгээгээ эрхлэхийг зөвлөж байна.

Бид хамтдаа хариуцлагатай байж цар тахлыг даван гарна.

Онцгой нөхцөлд ард иргэдийнхээ эрүүл энхийн манаанд ажиллаж буй эмч нартаа #БАЯРЛАЛАА