Мөн нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 112 үйлчлэгч ажиллаж, 671500 мкв зам талбайн цас мөс, хог хаягдлын цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийлээ. Мөн аж ахуйн нэгж байгууллагууд орчны цас, хог хаягдлыг идэвхтэй цэвэрлэж хамтран ажилалаа.

#ЗӨВ_СОНГИНОХАЙРХАНЧУУД

#ХОГГҮЙ_ЦЭВЭР_ОРЧИНД_АЯ_ТУХТАЙ_АМЬДАРЦГААЯ