Ингэснээр 23:00-06:00 хооронд иргэд замын хөдөлгөөнд оролцож болох юм.