Мөн аж ахуйн нэгж, үйлчилгээний байгууллагууд өдөр бүр 50 метр хүртэлх гадна талбайг цэвэрлэн, орчны эрүүл ахуйн шаардлагыг ханган хамтран ажиллаж байна.

"Иргэдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлэх” аянд идэвхтэй оролцож буй аж ахуй нэгж, байгууллага болон нийт иргэддээ баярлалаа.

Мөн аяныг хэрэгжүүлэхэд оролцож буй дүүргийн Тамгын газрын Агаарын бохирдолтой тэмцэх тасаг, Хотын хөгжлийг дэмжих шинэ тосгон холбоо НҮТББ, Хороод, Тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээ ОНӨААТҮГ, Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГазрууд, ТҮК, Иргэдийн бүлгийн нийт ажилчдад талархал илэрхийлье.

#ХОГГҮЙ_ЦЭВЭР_ОРЧИНД_АЯ_ТУХТАЙ_АМЬДАРЦГААЯ

#ИРГЭДЭД_ЭЭЛТЭЙ_ОРЧНЫГ_САЙЖРУУЛАХ_АЯНД_НЭГДЭЦГЭЭЕ