ТАСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга

С. Мижиддорж

70173307

99761499

Бүртгэл, мэдээлэл үржил селекцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Х. Пунсалдулам

70173307

88039976

Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, малын тэжээл хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн