“Иргэдэд ээлтэй орчныг сайжруулах” аяны хүрээнд Өнөр бүс орчмын нийтийн эзэмшлийн зам талбайг иргэдийн бүлгийн хоёр бригад 50 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр өнөөдөр самнан цэвэрлэж байна.

 

Энэхүү ажлын хүрээнд Өнөр хорооллын арын үерийн далан сувгийн 23750 кв.м, орон сууц хороолол доторх нийтийн эзэшлийн 6258 кв.м талбайг цэвэрлэж, 52.6 тн хог хаягдлын Нарангийн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэлээ.

Цаашид иргэдийн бүлэг дүүргийг бүхэлд нь самнаж, орчны цэвэрлэгээг гүйцэтгэнэ. Тиймээс иргэн, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан ойр орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэхийг уриалж байна.

#ХОГГҮЙ_СОНГИНОХАЙРХАН_ДҮҮРЭГ

#ИРГЭДЭД_ЭЭЛТЭЙ_ОРЧНЫГ_ХАМТДАА_БҮТЭЭЦГЭЭЕ

 

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600