Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангах үүднээс дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын зүгээс гэр хороодын энхэл догол ихтэй шороон замуудыг засч, тэгшлэх ажил үргэлжилж байна. Энэхүү ажил тавдугаар сарын 28-нд эхэлсэн бөгөөд гэр хорооллын 32 хорооны ус ихээр тогтдог, эвдэрсэн шороон замыг тусгай техник, хэрэгслээр тэгшлэн засаж, хайрга дайраг асгах юм.

 

 

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600