“Хүүхэд хамгаалал-2021” аяны хүрээнд өнөөдөр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, “Good neighbors” Монгол олон улсын байгууллага, ТББ-ууд хамтран цэцэрлэгийн “Арга зүйч” болон ЕБС-ийн “Дунд анги”-ийн багш нарт “Мэдээлэх үүрэгтэн”, “Үе тэнгийнхний дарамтаас сэргийлэх” сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгууллаа.

 

Тус сургалтаар хүүхдийн эрх, тэдний оролцоог хангах, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсооход мэдээлэх үүрэгтний оролцоо, хувь нэмэр, гадна сургуулийн орчин дахь үе тэнгийн дарамтын өнөөгийн байдал, түүнийг бууруулахад багш, сурагчдын зүгээс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх ойлголт, мэдээллийг өглөө.

Сургалт мэдээллийг “Good neighbors” Монгол ОУБ-ын ТББ-ын “Сайхан сэтгэл төв”-ийн сэтгэл судлаач мэргэжилтэн Н.Цэнд-Аюуш зохион байгуулж, сургалтад 58 цэцэрлэгийн 60 арга зүйч, ерөнхий боловсролын 21 сургуулийн дунд бүлгийн 200 гаруй багш нар оролцлоо.

Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-аас санаачлан төрийн болон төрийн бус, олон улсын байгууллагуудтай хамтран “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, зорилтот бүлгийн хүүхэд багачуудад үзүүлэх хариу үйлчилгээг сайжруулах” зорилгоор “Хүүхэд хамгаалал-2021” аяныг зохион байгуулж байгаа билээ.

#ЗӨВ_СОНГИНОХАЙРХАНЧУУД

 

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600