Сонгинохайрхан дүүргийн хороо тус бүрт Улс, Нийслэл, ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажлуудыг гүйцэтгэж байна.
 
Тухайлбал, Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 43 хороо бүрт бүтээн байгуулалтын ажлууд өрнөж зарим хороодод шинэ сургууль, цэцэрлэг ашиглалтад орж, гүйцэтгэлийн шатанд үргэлжилж байгаа ажил олон байна.
Тэдгээрийн нэг болох 31-р хороонд энэ онд Улс, Нийслэл, Орон нутгийн төсвөөр хийгдэж байгаа хэд, хэдэн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг танилцуулж байна.
 
1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 320 хүүхдийн суудалтай Ерөнхий Боловсролын сургуулийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувьтай үргэлжилж байна
2. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 250 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын ажил дуусаж 2022-2023 оны хичээлийн жилд ашиглалтад хүлээн авсан
3. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дунднаран 13, 20 дугаар гудамжны гэрэл цахилгаангүй 55 айл өрхийг цахилгаанд холбосон бөгөөд 2022-2023 онд Дунднаран 17, 18 дугаар гудамжны тог цахилгаангүй айл өрхүүдийг тог цахилгаанд холбуулахаар бэлтгэл ажлыг хангалаа
4. Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр хорооноос эгц хойш Хайрхан 9 дүгээр гудамжинд 1.6 километр авто зам тавих ажил үргэлжилж байна
5. Нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хороо өгссөн 700 метр авто замыг шинэчлэж байна
6. Дунднаран 17, Дунднаран 18 дугаар гудамжинд 31 гэрэлтүүлгийн ажлыг гүйцэтгэж байна
7. Хорооны 628, 564, 633 дугаар худгууд ухаалаг худгийн системд шилжихээр тендэр зарлагдсан
8. Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Хайрхан 9 дүгээр гудамжинд тоглоомын талбай хийгдэхээр бэлтгэл ажлыг хангалаа.

Сонгинохайрхан - Үндэсний үйлдвэрлэл

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600

Хороод: