Тус сургалтыг Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн өмгөөлөгч А.Энхбаатар удирдан бодит баримт, кейс дээр ажиллаж явуулав. Тодруулбал, Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын тухай хууль тогтоомжууд, Боловсролын харилцаанд оролцогчдийн эрх, үүрэг, анхаарах асуудал, Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн хүүхэд хамгааллын бодлого, хэрэгжилтэд анхаарах зарим асуудлуудын хүрээнд дараах сэдвүүдийг хөндлөө.
Үүнд:
-Гэр бүл, хүүхэд, гэмт хэрэг, анхаарвал зохих статистик мэдээлэл
-Хүүхдийн эрхийн үндсэн ойлголт, хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийг хангах зарим механизмууд
-Хүүхэд, хамгааллын үндсэн ойлголт, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ, оролцогч талуудын үүрэг оролцоо
-Боловсролын харилцаанд оролцогчдийн эрх, үүрэг анхаарвал зохих асуудлууд
-Багш, ажилтны ёс зүйн зөрчил, захиргааны зөрчил тэдгээрийг шалган шийдвэрлэх ажиллагаа
-Хүүхэд хамгааллын багийн зохион байгуулалт
-Хүүхэд хамгааллын багийн үндсэн зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
-Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам зэрэг багтаж байна.
Тус сургалтыг зохион байгуулснаар боловсролын салбар дахь хүүхдийн эрхийн зөрчлийг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш, ажилтнуудын эрх зүйн мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүллээ.
Зөв Сонгинохайрханчууд
 

Сонгинохайрхан - Үндэсний үйлдвэрлэл

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
342,112
Эрэгтэй
168,996
Эмэгтэй
173,116
Өрхийн тоо
90,231
Хүн амын нягтаршил
3хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
25,865
Авто машины тоо
79,991
Малын тоо
83,687
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
6290

Хороод: