Товч
агуулга

Хэрэгжүүлэх байгууллага

Хугацаа

Хянал тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

Монгол Улсын Засгийн газраас УИХ-д 2015 оны төсвийн төсөл өргөн барьсантай холбогдуулан дүүргүүдийнхээ нутаг дэсвсгэрээс сонгогдсон Улсын Их хурлын гишүүдэдтэй уулзах уулзалтыг зохион байгуулах.

Дүүргийн Засаг дарга нар

14

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

2

Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэсвгэрт Олон улсын хүүхдийн “Найрамдал”  зусланд  баригдаж байгаа 168 айлын орон сууцны барилгын ажлын холбогдох зөвшөөрлүүдийг танилцуулах. Хяналт шалгалтын ажлын хэсэг байгуулж ажиллах.

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар
Өмчийн харилцааны газар

14

Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч

3

Баянгол дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэсвгэр  бичил хороолол дахь автобусны
буудлын газрын маргааны асуудлыг судалж, танилцуулах

Нийтийн тээврийн газар, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
Баянгол дүүрэг

14

Нийслэлийн Засаг даргын  Зам, тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч

4

Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд асуудал хэлэлцүүлэхээр ирүүлэхдээ нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/29 дүгээр захирамжаар баталсан журмыг мөрдөж, танилцуулга, холбогдох материал, хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг журамд заасан хугацаанд, холбогдох албан тушаалтнуудаас саналыг бүрэн авсны дараа ирүүлж байх, хугацаандаа ирүүлээгүй, төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй асуудлуудыг цаашид хурлаар хэлэлцэхгүй байх.

Дүүрэг, агентлаг, харъяа газрын дарга нар

14

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

5

Нийслэлийн 375 жилийн ой угтсан ажлуудыг өрнүүлэх, бэлтгэл ажлыг хангах 

6

Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтэй уялдуулан олгосон санхүүжилтийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа оновчтой зохион байгуулж,  төсвийн сахилга хариуцлагыг өндөржүүлж, өр төлбөргүй үүсгэхгүй ажиллах.
/ЗГ-2014 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн  291 дүгээр тогтоолоор/

Дүүрэг, агентлаг, харъяа газрын дарга нар

14

Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч

7

Улс, орон нутгийн төсвийн урсгал болон хөрөнгийн зардлаар 9 дүгээр сарын 19-нөөс хойш хийгдсэн худалдан авахаар төлөвлсөн бараа, ажил, үйлчилгээний тендер зарлах, дүгнэх, гэрээ байгуулах ажлын санхүүжилтийг энэ оны төсвөөс санхүүжүүлэхгүй байх, ирэх оны төсвийн төсөлд тусган хэрэгжүүлэхээр бэлтгэлийг хангах. 
/ЗГ-2014 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн  291 дүгээр тогтоолоор/

14

8

2014 оны хоёрдугаар ээлжийн
цэрэг халах, татах  ажлыг зохион
байгуулж, бэлтгэл ажлыг хангах

Дүүргийн Засаг дарга нар

14

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

 

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600