СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2014 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 11 - НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА М.ЧИНБОЛДЫН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 НЭГ. Дүүргийн 2014 оны эдийн засаг нийгмийн зорилтын хэрэгжилтэнд анхаарч эрчимжүүлж ажиллах, 2015 оны эдийн засаг нийгмийн зорилтуудад тусгах ажлын саналаа нэгтгэж өгөх  /Холбогдох хэлтэс, албад/

 

ХОЁР. Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдаанд оролцохгүй байгаа удирдлагуудад арга хэмжээ авч ажиллах /ЗХХ/

ГУРАВ. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг дахин хянах, холбогдох газруудыг улам сайн хангаж ажиллахыг анхааруулах  / Холбогдох хэлтэс албад/

ДӨРӨВ.  Нохой муур  устгах асуудал дээр анхаарч ажиллах /ДБТХ, НҮТ/

ТАВ.    Гэмт хэрэг зөрчил байнга өсөж байгаа тул үүн дээр анхаарч ажиллах / Цагдаагийн хэлтсүүд/

ЗУРГАА. Архигүй баасан гаригийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа төрийн байгууллагуудын эргүүлийг 7 хоногийн баасан гариг бүр зохион байгуулж хэвших /ЗДТГ/

ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600