Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Архивын ажилтан Б.Бямбацогт

Утасны дугаар: 91204492

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх
  • Аж ахуйн нэгж байгууллага улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар байж болно./
  • Лавлагаа хүссэн газартай холбоотой эрх зүйн баримт / гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг гэх мэт/