Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Өмчлөлийн мэргэжилтэн - Б.Хулан, Ж.Шижиртуяа, С.Мөнгөнцэцэг

Утасны дугаар: 99777784, 99660107, 99852598

Бүрдүүлэх материал:

  • “Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх” нотариатаар батлуулсан гэрээ
  • Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэрийн хуулбар /ДГА-ны архиваас/
  • Өмчилсөн үеийн байр зүйн схем зургийн хуулбар /ДГА-ны архиваас/
  • ҮХХГэрчилгээний нотриатаар батлуулсан хуулбар
  • Өмчилсөн газрын хорооны даргын тодорхойлолт
  • Кадастрын зураг