Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Хороо харицсан газар зохион байгуулагч нар

Утасны дугаар: 70003157

Бүрдүүлэх материал:

  • Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрээ кадастрын зураг
  • Иргэн хуулийн этгээдийн хүсэлт
  • Аж ахуйн нэгж байгууллага улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм
  • Талбайн хэмжээ өөчилсөн кадастрын зураг /хувийн компаниар хийлгэх/
  • Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт. /УБ хотын банкны 2601002693 тоот данс/
  • Гэрээ дүгнэсэн акт
  • Хашааны фото зураг