Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Кадастрын мэргэжилтэн - О.Энхтуяа, С.Сарантуяа

Утасны дугаар:96641021, 99993179

Бүрдүүлэх материал:

  • Газар зохион байгуулагчийн цохолттой кадастрын зургийн макро