Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: (ажлын цагаар 14:00-16:00 цагийн хооронд)/

Утасны дугаар: 

Е-Mail хаяг: 


Бүрдүүлэх материал

  1. ХУЭМТ-ийн мэдээллийн санд бүртгэлтэй бол (сүүлийн 1 жилд манай үйлчилгээг авсан бол) иргэний цахим үнэмлэх шаардлагагүй. Бүртгэлгүй иргэн иргэний цахим үнэмлэх, хүүхэд төрсний гэрчилгээтэй байх

  2. Заавал: ЭМДаатгалын дэвтэр байх

  3. Заавал: Өрхийн эмчид үзүүлсэн лавлагаа шатлалд илгээсэн бичигтэй байна. (жич: цахимаар захиалгыг өрхийн эмч шууд илгээх боломжтой)

  4. Заавал: Дүрс оношилгоонд үзүүлэх бол явуулсан эмчийн бичиг (жич: цахимаар захиалгыг эмчлэгч эмч шууд илгээх боломжтой)

  5. Тухайн үзүүлэх чиглэлээр шаардлагатай шинжилгээг бүрдүүлсэн байна.

  6. Лабораторийн үйлчилгээнд хамрагдах бол шинжилгээнд илгээсэн бичиг (жич: цахимаар захиалгыг өрхийн эсвэл эмчлэгч эмч шууд илгээх боломжтой)

  7. Байнгын хяналтанд байдаг үйлчлүүлэгч нар дараа дараагийн үзлэгийг урьдчилан захиалах боломжтой. Энэ тохиолдолд эмчлэгч буюу хяналтын эмчтэй ирэх хугацаагаа урьдчилан тохиролцсон бичигтэй ирэх