Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

Утасны дугаар: 

Е-Mail хаяг: 


Бүрдүүлэх материал

  1. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр,Цалинтай холбоотой баримтууд