Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Хорооны байцаагч

Утасны дугаар:

Е-Mail хаяг:


Бүрдүүлэх материал

 1. Хөдөлмөрийн дэвтэр (шаардлагатай бол архивын лавлагаа, тушаалын хуулбар , татварын нэр сольсон лавлагаа)

 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр

 3. Дараалсан 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 20 жилийн дотор)

 4. Тэтгэвэр тогтоолгох тухай хувийн өргөдөл (гараар бичих)

 5. Цээж зураг (3*4) 2 хувь

 6. Иргэний үнэмлэх хуулбар (нотариатаар батлуулах)

 7. Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар (хүүхдээр хөнгөлөлттэй тогтоолгож буй эхчүүд) нотариатаар батлуулах

 8. Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал (хөдөлмөр эрхэлж байгаа даатгуулагчид хамаарна)

 9. Hөхцөлийн тодорхойлолт (хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байсан хүмүүст хамаарна)

 10. Тэтгэврийн дэвтрийн үнэ 1100 төг/Капитрон банк 3008009266 дансанд тушаана/

 11. Шаардлагатай тохиолдолд 1991-1994 оны НДШ төлсөн тодорхойлолт ……….дүүргийн НДХ-ийн архиваас авах

 12. Цэргийн батлах

 13. Хорооны засаг даргын тодорхойлолт