Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Хорооны байцаагч

Утасны дугаар: 70121436

Е-Mail хаяг: 


Бүрдүүлэх материал

 1. Хөдөлмөрийн дэвтэр (шаардлагатай бол архивын лавлагаа, тушаалын хуулбар , татварын нэр сольсон лавлагаа)/нас барагчийн/

 2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр

 3. Дараалсан 5 жилийн цалингийн тодорхойлолт (сүүлийн 20 жилийн дотор)

 4. Тэтгэвэр тогтоолгох тухай хувийн өргөдөл (гараар бичих)

 5. Цээж зураг (3*4) 2 хувь

 6. Иргэний үнэмлэх хуулбар (нотариатаар батлуулах)/асран хамгаалагчийн/

 7. Хорооны засаг даргын тодорхойлолт

 8. Гэрлэлтийн батлах

 9. Нас барсны гэрчилгээ

 10. Хүүхдүүдийн сургуульд сурч буй тодорхойлолт

 11. Цэргийн батлах

 12. Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар /нот батлуулах/

 13. Тэтгэврийн дэвтрийн үнэ 1100 төг/Капитрон банк 3008009266 дансанд тушаана/

 14. Шаардлагатай тохиолдолд 1991-1994 оны НДШ төлсөн тодорхойлолт ……….дүүргийн НДХ-ийн архиваас авах