Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

ХҮҮХЭД ҮРЧЛЭН АВАХЫГ ХҮСЭГЧ ДАРААХ БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛЖ, ХҮҮХДИЙН ОРШИН СУУГАА ГАЗРЫН СУМ, ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД ӨӨРИЙН БИЕЭР ХАНДАНА

  • ӨРГӨДӨЛ /НОТАРИАТААР ГЭРЧЛҮҮЛСЭН/
  • ХҮҮХДЭЭ ҮРЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ЭЦЭГ, ЭХИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ /НОТАРИАТААР ГЭРЧЛҮҮЛСЭН/
  • ҮРЧЛЭН АВАГЧ БОЛОН ҮРЧЛҮҮЛЖ БАЙГАА ЭЦЭГ, ЭХ, ЭСХҮЛ АСРАН ХАМГААЛАГЧ, ЭСХҮЛ ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИГЧИЙН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ
  • ГЭРЛЭСЭН БОЛ ГЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ
  • ХҮҮХЭД АСРАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БАЙГАА ХҮҮХЭД БОЛ ТУХАЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗӨВШӨӨРӨЛ.

УЛСЫН БҮРТГЭГЧ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭДИЙН ШИЙДВЭРИЙГ ХҮЛЭЭН АВСНААС ХОЙШ 1 ӨДРИЙН ДОТОР ХҮҮХЭД ҮРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛ ХӨТӨЛНӨ.

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890