Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

  • МЭДҮҮЛЭГ БӨГЛӨНӨ

МЭДҮҮЛЭГТ ХЭДЭН ХҮНИЙ ХАМТЫН ӨМЧ БОЛОХ, ЭД ХӨРӨНГИЙН БАЙРШИЛ, ХАЯГ ХЭМЖЭЭ, ҮНИЙГ ТОДОРХОЙ БИЧИХ, БҮХ ӨМЧЛӨГЧ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРНА

  • НЗД-ЫН ЗАХИРАМЖ / ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ЗАХИРАМЖ

ХУУЛБАР

  • ХЯНАН БАТАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ

ХУУЛБАР

  • КАДАСТРЫН ЗУРАГ

ЭХ ХУВЬ

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890