Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

ЭД ХӨРӨНГИЙН БАРЬЦААНД БҮРТГЭЛТЭЙ ЭСЭХ БОЛОН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА МӨН ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨДӨГ  ЭСЭХ ЛАВЛАГАА

  • МЭДҮҮЛЭГ БӨГЛӨНӨ

МЭДҮҮЛЭГТ ЮУН ТУХАЙ ЛАВЛАГАА АВАХ, ЯМАР БАРИМТ БИЧГЭЭС ХЭДЭН ХУУДАС ХУУЛБАР ХИЙЛГЭХ ТАЛААР ТОДОРХОЙ БИЧНЭ

  • ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ ТӨЛСӨН БАРИМТ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

ХУУЛБАР: НЭГ ХУУДАС НЬ

ЭНГИЙН: 500 ТӨГРӨГ ЯАРАЛТАЙ: 1000 ТӨГРӨГ

ЛАВЛАГАА:

ЭНГИЙН: 5000 ТӨГРӨГ ЯАРАЛТАЙ: 10000 ТӨГРӨГ

ЭНГИЙН БОЛ МЭДҮҮЛЭГ ХҮЛЭЭН АВСНААС ХОЙШ 3 ХОНОГТ

ЯАРАЛТАЙ БОЛ АЖЛЫН 8 ЦАГТ ХАРИУ ӨГНӨ

ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН:

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН УЛСЫН БҮРТГЭГЧ

УТАС: 77221890