Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Бүх мэргэжилтэн

Утасны дугаар: 70171322, 70171660

Е-Mail хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

№ Бүрдүүлэх материал

  1. Статистикийн тооллого судалгааны үр дүнг http://ubstat.mn/Report http://www.1212.mn/- аас татан авч ашиглана уу.