Cонгинохайрхан дүүрэг

Төрийн үйлчилгээ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Эдийн засагч

Утасны дугаар: 

Е-Mail хаяг: 


Бүрдүүлэх материал

  1. Шүүхийн захирамж, шийдвэр, тогтоол /Эх хувь, нотариат

  2. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн төлбөрийн баримт /хуулбар байж болно/

  3. УТХ буцаан авах хүсэлт

  4. Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, ААН бол Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

  5. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бол итгэмжлэл